02

Forsmotrampet är ett motionslopp på cykel som går från Sollefteå via Österås, över bron i Forsmo och tillbaka på norra sidan Ångermanälven. Starten sker i Sollefteå stadspark medan varvning och målgång sker på Kungsgatan vid Torget. Banan är ca 22,5 km och det går att välja på ett varv utan tidtagning eller två varv med tidtagning. Underlaget är asfalt och banan är något kuperad. Klicka här för en karta.
Det behövs ingen speciell cykel men för att få ställa upp men att bära hjälm är ett krav.
Vi sätter upp skyltar och meddelar allmänheten om att ett motionslopp pågår, men tänk på att normala trafikregler gäller.
Viktiga punkter:

  • Starttid: 12:00, nummerlapp hämtas senast 11.30. Samling vid start senast 11:45. Efteranmälan stänger 11.00.
  • Anmälan på denna länk fram till onsdag 2018-07-18. Föränmälan är nu stängd.
  • Efteranmälan kan göras på plats i parken lördag morgon mellan 09.00 och 11:00 mot en extra avgift på 50 kr. Vi tar kort och kontanter!

Mer information
En bil med sjukvårdare och en servicebil kommer att cirkulera runt banan. Vid skada eller tekniska problem kontakta telefonnummer som anslås vid starten.
Deltagares personuppgifter kan komma att publiceras offentligt.

Regler

Deltagare är skyldig att följa de regler som framgår av Svenska Cykelförbundets regler för motionslopp på landsväg.
Deltagande sker på egen risk.
Deltagare är skyldig att följa av funktionär givna direktiv.
Deltagare ansvarar själv för överträdelser av gällande vägtrafikförordningar.
Deltagare ansvarar själv för överträdelser av arrangemangets gällande bestämmelser.
Arrangör ansvarar ej för skada som vållas av deltagare eller som denne drabbas av.
Deltagare är skyldig att erlägga av arrangören fastställd anmälningsavgift.
Deltagares cykel ska befinna sig i det skick som gällande trafikförordning föreskriver.
Arrangören förbjuder deltagare att använda triathlonstyren, tempostyren, extrabågar och täckta hjul.
Cykelhjälm av godkänd typ ska användas.
Arrangören förbjuder av säkerhetsskäl hörlurar i öronen.
Nummerlapp ska bäras väl fastsatt och synlig.
Det är förbjudet att starta på annans startnummer, meddela arrangören för byte av namn senast 11:00.
Erlagd anmälningsavgift betalas ej tillbaka vid uteblivet deltagande.
Deltagare måste följa instruktioner för deltagande för att tidtagningen ska fungera korrekt.
Deltagare är medvetna om att tidtagning av olika anledningar kan sluta fungera eller visa en felaktig tid.
Deltagare får ej använda telefon medan denne sitter på cykel, varken för sms, foto eller samtal. Om telefon behöver användas såsom vid nödsituation så se först till att komma bort från vägen för att ej riskera andra cyklisters säkerhet.
I övrigt ska gällande trafikregler, lagar och förordningar utmed banan efterföljas.

Arrangör: Forsmo IF

Kontakt
André Larsson, andre@lifelivers.com, tel 073 802 11 94
Christoffer Nilsson, forsmoif@hotmail.com, tel 070 307 51 79

Anmälan